Welkom bij zielenlijf

De ziel verbonden met het lijf en omgekeerd...

Vanaf 20-4-2020 geen werkzaamheden meer in Nederland. Ik sla mijn vleugels uit en...ga leven en werken in Zweden. Wil je op de hoogte zijn van mijn werkzaamheden in Zweden volg mij dan op mijn facebook Sonja Hamerslag. Op uitnodiging kan ik wel lezingen en workshops verzorgen in Nederland.

Liefde en licht